Обществено обсъждане на ЧИ на ОУПО

По молба на възложителя Община град Добрич публиква:

Собственикът Атанас Минков Димитров на имот 72624.906.429 по КККР на гр. Добрич с площ 418 кв.м., чрез пълномощника си Костадин Христов Батанов, пълн. № 523 от 09.06.2020 г. на нотариус № 301, кани гражданите на община гр. Добрич на 20.11.2020 г. в 10.00 часа в Бизнес залата на община гр. Добрич, ул. „България“ № 12 – първи етаж, за публичното обсъждане на инвестиционното намерение: „Проект за изменение на ОУП на гр. Добрич за „жилищно строителство“ в имот 72624.906.429 гр. Добрич, съгласно Решение № 11-22, протокол № 11 от 28.07.2020 г. на Общински съвет гр. Добрич.

Проектът е предоставен за разглеждане в Техническа служба на общината.

Адрес за контакти: гр. Добрич, бул. „Добруджа“ №18, офис 205,  тел.0888/706- 427,  mail: total2000@mail.bg.

Нагоре