Партньорски проект на общини от област Добрич ще подобри управлението на отпадъците

Партньорски проект на общини от област Добрич ще подобри управлението на отпадъците , снимка 1

Проектът, с който се кандидатства е „Опазване на околната среда чрез разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей (IDN)". Той е депозиран за оценка на 31 август и ще се реализира по оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85 %) от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и съфинансирана (15 %) от Българската държава. Обща стойност на проектното предложение е 528 125,96 лв. или 270 026,53 Евро като срокът е 24 месеца.

Какво предвижда проекта?

Проектът обединява усилията на 3 български общини (град Добрич, Генерал Тошево и Шабла) и двустранен партньор на донора (International Development Norway) с цел подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез проектиране и въвеждане на нови схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, които са адаптирани към моделите на потребление, тенденциите за генериране на отпадъци и новите технологии /решения за оползотворяване/ рециклиране. Основната цел на проекта е да се подобри управлението на битовите отпадъци и тяхното използване като ресурс за трите общини чрез прилагането на 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци, хартия, метал, стъкло, пластмаса, широко разпространени отпадъци и опасни отпадъци. Основният резултат от проекта е, че ще генерира:

-              увеличение с 14% на количеството рециклирани отпадъци (биоотпадъци, широко разпространени отпадъци и опасни отпадъци) за Община град Добрич;

-              увеличение с 11% на количеството рециклирани отпадъци (широко разпространени отпадъци, отпадъци от хартия, метал, стъкло и пластмаса) за Община Генерал Тошево;

-              увеличение с 11% на количеството рециклирани отпадъци (широко разпространени отпадъци и биоотпадъци) за община Шабла;

-              интелигентна локална интегрирана мрежа за събиране, разделяне и рециклиране на отпадъци между Добрич, Генерал Тошево и Шабла.

Освен това в проекта е предвидено закупуване на оборудване, а именно професионален шредер за дървен материал и дробилка за дървесни отпадъци.

Дейностите по проекта:

1.            Извършване на картографски анализ за областите, обхванати от тяхната администрация, за да се осъществи сегментиране на моделите на потребление и тенденциите в генерирането на отпадъци.

2.            Проектиране и прилагане на интегрирана програма за повишаване на осведомеността за увеличаване на участието и ангажирането на заинтересованите страни по отношение на подбора и рециклирането на отпадъци.

3.            Проектиране и прилагане на 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на биологични отпадъци, хартия, метал, стъкло, пластмаса, широко разпространени отпадъци и опасни отпадъци.

4.            Разпространение на най-добри практики и ноу-хау от Норвегия с подкрепата на IDN Норвегия.

 

Нагоре