Слаб интерес от страна на гражданите към публичното обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Добрич

Слаб интерес от страна на гражданите към публичното обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Добрич  , снимка 1

На предварително обявения час и ден за публичното обсъждане на Годишния отчет на бюджета присъстваха общински съветници и минимален брой граждани. Зам.–кметът „Финанси и общинска собственост“ Добринка Стоилова представи параметрите на общинския бюджет за 2019 година и неговото изпълнение. За отчета на бюджета за 2019 изпълнението на приходите от държавни дейности е 93,27%, а от местни дейности е 82,57%. Поканата от Председателя на Общинския съвет Мая Димитрова бе публикувана и разпространена чрез всички комуникационни канали на Община Добрич. Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2019 г. можеха да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. На посочените адреси и телефони не се получиха становища и предложения. 

 

Нагоре