Проучване на общественото мнение

Във връзка с провеждане на петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво 2020 г. екипът на Дружество по ЗЗД „Иновации“ прави проучване на общественото мнение за оценката на общинските политики и услуги в няколко общини. Въпросникът за граждани е съставен съобразно 12-те принципа за добро демократично управление. Участието в проучването е доброволно и анонимно. Въпросникът за електронно попълване ще бъде активен до 06.08.2020 г. и се отваря на адрес https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020.

Нагоре