Обучение на секционните избирателни комисии, включително подвижна (СИК/ПСИК)

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г. Общинска избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК). Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 22.10.2019 г. (вторник) и започва в 16.00 ч. в зала „Добрич” (Органова зала). С Решение № 659-МИ от 23.08.2019 г. Централната избирателна комисия определи възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК. С цел да се подобри подготовката и мотивацията на членовете на СИК/ПСИК е указано, към основното им възнаграждение да се изплаща и допълнително такова в размер на 10,00 лв. за участие в обучението. Участието в обучението, съгласно изискванията на ЦИК, ще се доказва с подпис на съответните лица.

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Общинска избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добрич“ преди началото на обучението, от 15.30 ч., където всеки член на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.

Нагоре