Поход на мечтите

На 13 май 2019 година от 11:00 в Общинския младежкия център гр. Добрич  ще се проведе Поход на мечтите 2 - събитието е част от националната инициатива на младежи с интелектуални затруднения от семейства и системата за грижа. Походът ще обхване Варна, Добрич, Казанлък и София и е организиран от Младежкия съвет за детско и младежко участие към Лумос, в която участват двама младежи от Преходно жилище гр. Добрич.

По време на втория Поход на мечтите ще бъдат организирани дискусионни срещи в общностите, чиито водещи ще бъдат младите хора, подкрепени от Лумос и със специалното партньорство на институцията на Омбудсмана на Република България.

Участници в срещата в Добрич ще бъдат млади хора с интелектуални затруднения от семейства и системата за грижа, родители на деца с увреждания, местна власт, професионалисти, местна общност, НПО, доставчици на услуги, бизнес представители, които заедно ще изработят Манифест, който да бъде предложен на заинтересованите страни на национално ниво.  

Целта на събитието е да се обсъди от участниците какво се е променило за седемте години от създаването на Младежкия съвет за детско и младежко участие към Лумос и първия Поход на мечтите през 2012г.  по отношение на правата на младите хора за независим и достоен живот, професионалната реализация, правото на  всяко дете на семейство, социалното включване и участие. Това са част от обещанията, за които вече  порасналите и превърнали се в самозастъпници  деца, разбраха преди 7 години.

На срещата ще се представят добри практики за наемане на хора с увреждания, ролята на семейството,  подкрепата  на бизнеса  и мястото на общността.

 

Нагоре