ВАЖНО: ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕТАЛНИ ГАРАЖИ ПО УЛ. “ГОРСКИ ИЗВОР“, КВ.БАЛИК

ВАЖНО: ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕТАЛНИ ГАРАЖИ ПО УЛ. “ГОРСКИ ИЗВОР“, КВ.БАЛИК, снимка 1

 

Във връзка със започване на ремонтни дейности по ул. “Горски извор“ в кв. Балик, в срок до 26.03.2023г. е необходимо да премахнете доброволно и за собствена сметка незаконно построена от Вас гаражна клетка върху имот общинска собственост.

При неспазване на предписанието в указания срок ще бъде образувано административно-наказателно производство по по чл.225 “А“ от ЗУТ за принудителното им премахване.

Разходите по принудителното премахване са за сметка на нарушителя и се събират , чрез изпълнително производство.

На започналите доброволно премахване, в случай на необходимост срока ще бъде удължен.

Нагоре