Обучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижна (СИК/ПСИК)

ДО

РЪКОВОДСТВОТО НА

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ПАРТИЯ „ДПС“

ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

ГРАД ДОБРИЧ

ОтносноОбучение на секционните избирателни комисии, вкл. подвижна (СИК/ПСИК)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., съгласно свое Решение №68-НС/15.03.2023г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 26.03.2023 г. (неделя) и започва по график от 11,00 ч. в зала „Добротица“.

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добротица“ преди началото на обучението, от 10,15 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.

Моля да осигурите участие в обучението на всички включени от Вашата квота членове на СИК/ПСИК, като обърнете специално внимание на това, че във фоайето на зала „Добротица” ще се раздават материали на председателите на комисии от 10.15ч.

С уважение,

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА

Секретар на Община град Добрич

Нагоре