18 март – Световен ден на рециклирането

18 март – Световен ден на рециклирането, снимка 1

#Рециклиада2023Добрич

 

През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път. Това е ден, в който светът трябва да се обедини и да постави планетата на първо място.

Мисията на Глобалния ден на рециклирането, определена от Световната организация за рециклиране, е двойна:

1. Да се обърне вниманието на световните лидери, че рециклирането е глобален проблем, и че спешно е необходим общ, обединен подход към рециклирането.

2. Да се апелира към хората по цялата планета да мислят за ресурсите, а не за отпадъците, когато става въпрос за стоките около нас.

Отбелязваме този ден в рамките на провежданата от Община Добрич и Екопак България кампания „Градска рециклиада“ представяме на гражданите няколко цифри за разделното събиране на отпадъците в Добрич през последните 5 години с цел последващо рециклиране.

 

Количеството събран отпадък от цветните контейнери

година

общо количество отпадъци събрани от цветните контейнери за разделно събиране

Количество рециклируеми отпадъци от опаковки по материали

Количество нерециклируеми отпадъци след сортиране

 

тон

тон

тон

2015

96.86

45.532

51.328

2016

161.22

87.13

74.09

2017

150.980

74.26

76.72

2018

124.3

49.65

74.65

2019

147.18

57.5

89.68

2020

209.24

128.04

81.2

2021

277.98

216.366

61.614

2022

291.72

232.4

59.31

 

Цифрите говорят, че се наблюдава повишаване на интереса на гражданите към разделното събиране и използването на цветните контейнери, както и че делът на рециклираните отпадъци от цветните контейнери значително се повишава през годините.

Количеството отсортиран отпадък по вид

година

Хартия  

пластмаса

стъкло

общо

 

тон

тон

тон

тон

2015

23.25

7.9

34.382

45.532

2016

17.36

10.47

59.3

87.13

2017

16.33

6.89

51.04

74.26

2018

15.55

6

28.1

49.65

2019

17.71

5.57

34.22

57.5

2020

41.26

25.52

61.26

128.04

2021

80.752

66.154

69.46

216.366

2022

69.91

68.94

93.56

232.41

Всяка година рециклиращата индустрия в целия свят спестява над 700 млн. тона емисии на въглероден диоксид. Добрич с право може да се гордее, че има своя достоен дял в тази огромна цифра.

Нагоре