График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии

Дата:         01 октомври 2022 г. (събота)

Място:      Заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Секции №№

 

 

Час на получаване

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 29, 102, 103, 104, 127,

 

9.30

128, 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 8, 9, 10, 18

 

 

10.20

6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, ПСИК 130, 24, 25, 27, 28, 49, 50

11.10

51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 78

 

 

12.00

65, 66, 68, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 91

 

13.20

81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 113, 114, 124, 125, 126, 105, 106, 109

 

 

14.10

110, 111, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 112

 

 

15.00

116, 117, 118, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 45, 46, 60, 61, 62, 63, 64

 

 

15.50

 

ВХОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ – централен вход ул. "България" №12

Нагоре