Професор Енчо Калчев е новият почетен граждани на Добрич

Професор Енчо Калчев е новият почетен граждани на Добрич , снимка 1

Общински съвет град Добрич на своето заседание днес подкрепи предложенията на Комисията за избор на почетен гражданин проф. д-р Енчо Калчев да бъде удостоен с високото звание. След таен вот „За“ предложението гласуваха 28 общински съветници, 5 се въздържаха и 0 бяха против. Останалите предложения за почетен гражданин и почетен знак не получиха необходимото квалифицирано мнозинство. Проф. Енчо Калчев ще бъде удостоен със званието „Почетен граждани на Добрич“ на тържественото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе в Художествената галерия на 25 септември. Той е избран за неговите изключителни заслуги за развитие на здравеопазването в Добрич, както и в областта на научния и социалния живот в града и област Добрич.

Снимка МБАЛ – Балчик

Нагоре