Община Добрич обяви състава на журито на конкурса за Централната градска част

Община Добрич обяви състава на журито на конкурса за Централната градска част , снимка 1

Днес по време на тематична пресконференция, Община град Добрич обяви състава на журито на конкурса за ЦГЧ Добрич. С пълния текст на обявата за конкурса можете да се запознаете по-долу:

Община град Добрич, със съдействието и подкрепата на Съюза на архитектите в България, имат удоволствието да поканят всички професионалисти, с отношение и интерес към градското планиране и проектиране, да участват в открит и анонимен конкурс на тема: „Цялата концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич и идеен проект за бул. 25-ти септември, пл. Възраждане и пл. Свобода“.

Желанието ни е да предизвикаме участниците да изложат своите идеи, да дадат свобода на въображението си и да представят своята концепция за обновяването и развитието на централната градска част на Добрич.

Конкурсът се провежда при стриктното спазване на всички правила и утвърдените добри практики: откритост анонимност безпристрастност

Награди:

I място 50 000 лева;
II място 40 000 лева;
III трето място 30 000 лева;

Две поощрителни награди по 5000 лв. всяка.

Възлагане на технически и работен проект и авторски надзор 450 000 лева без включен ДДС.

График: краен срок за предаване на проектите - 30.11.2022; журиране и обявяване на резултатите от конкурса: 16.12.2022 - 19.12.2022.

Жури: Конкурсните проекти ще бъдат оценявани от деветчленно международно жури.

Пълната документация и конкурсното задание, можете да видите на електронната страница на конкурса https://competition.dobrich.center/bg

Организатори на конкурса Optimistas

Нагоре