Съобщение за прием на документи за установяване на жилищни нужди за 2023 г.

Община град Добрич започва прием на заявления - декларации за установяване на жилищни нужди за 2023г.

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че заявления-декларации за установяване на жилищни нужди и включване в Окончателен годишен списък за настаняване в общински жилища под наем съгласно чл. 7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич ще се приемат в периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022г.

Заявление в едно с декларация по образец може да получите на работно място № 6 в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ или от сайта на  Община град Добрич. При подаване на документи се заплаща такса в размер на 5 лв. на касата в Центъра за услуги и информация.

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 058/600040 и чрез централа 058/600003 – вътр. 224.

 

Нагоре