Определен е крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението

Определен е крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението, снимка 1

На свое заседание на 23.05.2022 г. Постоянната комисия „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“ към Общински съвет гр. Добрич определи 31.08.2022 г. за краен срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението.

Заявленията се приемат в Центъра за услуги и информация.

Заседанието на експертната комисия за финансово подпомагане ще се състои на 10.10.2022 г. от 16.00 ч.

Нагоре