Съобщение за граждани, семейства и домакинства, включени в списъка за настаняване в общински жилища

Всички граждани, включени в Окончателен списък за настаняване в общински жилища за 2021г. и които към 01.03.2022г. не са настанени в общински жилища под наем, са длъжни в периода от 1 до 31 март 2022г. да подадат декларация по чл. 7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

Задължението произтича от чл.12, ал.1, т.1 от същата Наредба. Екземпляр от Декларацията се получава и подава на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич. Декларацията може да бъде изтеглена и от тук, и да бъде подадена на адрес: zhos@dobrich.bg . За допълнителна информация можете да се свържете на телефон: 058/600004 и чрез централа 058/600003-вътр.224.

 

Всички граждани, които не изпълнят задължението си за подаване на актуална декларация, ще бъдат изключени от списъка за настаняване, на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от горецитираната Наредба.

 

Община град Добрич

 

Нагоре