График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет гр. Добрич за декември 2021 г.

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

17.12.2021 г.

(петък)

15.00 ч.

онлайн

2.

ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”

16.12.2021 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

15.12.2021 г.

(сряда)

16.00 ч.

онлайн

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

16.12.2021 г.

(четвъртък)

16.00 ч.

онлайн

5.

ПК „Наука, образование”

 

14.12.2021 г.

(вторник)

16.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”        

 

15.12.2021 г.

(сряда)

13.00 ч.

онлайн

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

14.12.2021 г.

(вторник)

15.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

8.

ПК „Транспорт и екология”

14.12.2021 г.

(вторник)

13.00 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

17.12.2021 г.

(петък)

13.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“                           

17.12.2021 г.

(петък)

11.00 ч.

онлайн

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

14.12.2021 г.

(вторник)

14.30 ч.

Бизнес-зала на 1 етаж

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

16.12.2021 г.

(четвъртък)

14.00 ч.

онлайн

Нагоре