Обучителна мобилност в Словакия

Обучителна мобилност в Словакия, снимка 1

От 19 до 24 юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата взеха участие партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Българските участници бяха представители на пенсионерски клубове от гр. Добрич.

По време на петдневното събитие участниците споделяха добри практики в сферата на обучението на възрастни хора.

Домакините представиха техния опит за работа с хора от третата възраст. Лектори демонстрираха възможностите за организиране на компютърни курсове, курсове по фотография и др., ориентирани към възрастни хора. Ева Шестакова – президент на Колпинг, Щявницке Бане, проведе уъркшоп за работа с компютри. Тя сподели също и опита си в работа с хора от третата възраст за използване на нови технологии, като напр. поддържане на профили в социалните мрежи, организиране на онлайн дискусионни групи, създаване на фотохроники и др.

Маргита Маркова, секретар на организацията „Колпинг – Словакия“, представи използването на ИКТ в социално предприятие, специализирано в сферата на производството на уникални дизайнерски продукти от дърво, в което неправителствената организация има дялово участие. Участниците имаха възможност да проследят процеса на създаване на дървени модели, които оцветиха по-късно по време на специална креативна сесия за рисуване, която бе ръководена от художничката Ева Линхартова. Насърчителни думи към участниците в уъркшопа отправи професор Бохомир Бахрати, който подчерта значението на рисуването за развитието на личността и религиозната символика в изкуството.

Друга интересна тема беше представена от клиничния психолог Мария Щетинова. Използвайки примери от своята психотерапевтична практика, тя говори по темата „Психологически промени и потребности на хората от третата възраст“. Участниците задаваха въпроси, дискутираха заедно относно възможности за организиране на дейности, насочени към възрастните хора, които да намалят тяхната изолация и социалното изключване.  

Ръководителката на Колпинг Словакия, Алжбета Даниелова, която е и учител по професия, сподели своя опит при организиране на обучения за работа с дигитални технологии, насочени към възрастни хора.

Участниците посветиха един предиобед, за да разучат различни народни танци. С помощта на преподавателя по танци Карол Златко, възрастните хора танцуваха чардаш и полонеза. Заниманията провокираха физическата активност и подчертаха красотата на културните различия в Европа.

В последния ден от международната среща бе организиран хепънинг, на който бяха поканени представители на местната власт и местната общност. Участниците представиха резултатите от тяхната работа, приготвиха национални ястия, характерни за всяка от държавите участнички, демонстрираха национални песни и танци.

Едноседмичната среща бе изпълнена изцяло с дух на междукултурно сътрудничество. И макар лекциите да се превеждаха на отделните езици, участниците имаха много възможности за лични контакти помежду си, откривайки колко близки са славянските езици от централна и източна Европа.

Смесената мобилност се проведе в рамките на проект „Активно гражданство за възрастните хора чрез учене през целия живот“, финансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм +“.

Нагоре