Възнаграждения на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., които бяха представили банкови сметки в общинска администрация са преведени по сметките им на 22 юли 2021 г., съгласно Решение № 10-НС/13.05.2021. на Централна избирателна комисия.

Възнагражденията на останалите членове на СИК (непредставили банкови сметки в общинска администрация)  ще се изплащат на касата в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич на ул. „България“ 12 в периода от 27.07.2021г. след 09,00 часа (вторник) до 29.07.2021 г. (четвъртък).  По време на обявената епидемиологична обстановка времето за работа с клиенти в Центъра за услуги и информация е в часовете: от 08,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 до 17,00 часа.

Нагоре