Започна строителството на новата сграда на детска градина №10 „Слънчице“ в Добрич

Започна строителството на новата сграда на детска градина №10 „Слънчице“ в Добрич, снимка 1

С подписване на протокола и откриването на строителната площадка, днес започнаха дейностите по изграждане на нова сграда на детска градина №10 „Слънчице“ в Добрич. На място на съществуващата дървена сграда ще бъде изградена нова едноетажна сграда, която ще обслужва две групи на Детска градина „Слънчице“. Финансирането е по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерски съвет. Новата сграда ще бъде със застроена площ 464 м2 със стоманобетонова носеща конструкция. Проектът предвижда изграждане на помещения, обслужващи двете детски групи и ново обзавеждане. Ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда с изграждане на рампа към вътрешния двор и санитарен възел за хора с увреждания.   

Нагоре