Европейските фондове в област Добрич и 10 години ОИЦ

Европейските фондове в област Добрич и 10 години ОИЦ, снимка 1

На 23 юли (петък) 2021 г., от 10:30 часа, в голяма заседателна зала на Община град Добрич, ет.2 екипът на  Областен информационен център - Добрич ще проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите на тема „Европейските фондове в област Добрич и 10 години ОИЦ“.

Екипът на центъра ще представи напредъка по Оперативните програми 2014-2020 г. и новите проекти за 2021 г.

Заедно с представители на медиите, местните власти, партньори, бивши експерти от екипа и приятели на ОИЦ – Добрич ще бъде отбелязан и 10-я рожден ден на Областен информационен център – Добрич, като част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Нагоре