Община Добрич публикува на вниманието на гражданите Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците

Община Добрич публикува на вниманието на гражданите Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците , снимка 1

Предстои Стратегията за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на териториятга на Община град Добрич да бъде разгледана и приета на редовното заседание на Общински съвет град Добрич, което ще се проведе на 29 юни.

Със Страетегията можете да се запознаете тук.

Община Добрич предлага на вниманието на гражданите документа, който е разработен от екип на Община Добрич и Общински съвет.   

Нагоре