Открита е процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи 2021

На основание Решение № 19-23/30.03.2021 г. на Общински съвет, Община град Добрич обявява за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи  в полза на местната общност от бюджета на общината за 2021 година.

Бенефициенти по настоящата Програма могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) с адрес на регистрация на територията на Община град Добрич и дружества по Закона за задълженията и договорите, като проектните предложения се подават чрез формуляр за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата, приета с Решение № 19-23/30.03.2021 год. на Общински съвет.

Краен срок за кандидатстване – 14.05.2021 год., 17 часа. Получените след този срок предложения няма да бъдат разглеждани.

С Програмата, формуляра за кандидатстване и приложенията можете да се запознаете тук.

 

Нагоре