Община град Добрич организира базар „Великден 2021”

Община град Добрич организира базар „Великден 2021” , снимка 1

Община град Добрич организира базар „Великден 2021 от 23.04.2021 г. до 03.05.2021 г. включително. Базарът ще се състои на пл. „Свобода”, а дейностите ще се осъществяват върху 9 места по 6 кв. м. и 4 места по 12 кв. м. по схема за разполагане, утвърдена от главния архитект. Допустимият стоков асортимент е великденска украса, подаръчни стоки с великденска тематика и цветя (рязан цвят и букети).Участие в базара могат да вземат земеделски производители, занаятчии, производители, които реализират собствената си продукция, еднолични търговци и юридически лица.

Заявления за участие се подават в периода от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. включително, като всеки желаещ да участва в базара подава заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на работно място „Икономическо развитие” в Центъра за услуги и информация – Община град Добрич. За повече информация относно Заповедта и регламента можете да посетите рубрика "Съобщения", подрубрика "Базар Великден 2021".

 

 

Нагоре