Дирекция "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани на 15 януари поради годишно облагане 2021 г.

Дирекция "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани на 15 януари поради годишно облагане 2021 г. , снимка 1

СЪОБЩЕНИЕ

Община град Добрич уведомява гражданите, че поради годишно облагане 2021г. на 15.01.2021г. /петък/:

 

 1. Дирекция „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани;

 

 1. Ще бъдат спрени касите на посредниците Easy Pay, Fast Pay, “Български пощи” ЕАД.

 

 • Разплащанията ще се осъществяват само безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

   

  IBAN сметка: BG 06 SOMB 9130 84 10000644 при “Общинска банка” АД Добрич, банков код: SOMBBGSF

              код за вид плащане – патентен данък                                          -  44 14 00

              код за вид плащане – в  такса за притежаване на куче             -  44 80 13

              код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти           -  44 21 00

              код за вид плащане – такса за битови отпадъци                         -  44 24 00

              код за вид плащане – данък върху превозните средства           -  44 23 00

              код за вид плащане – данък при придобиване на имущество   -  44 25 00

              код за вид плащане – туристически данък                                   -  44 28 00

   

Нагоре