Стартира кампания „Реализирай мечта, остави следа!“

Стартира кампания „Реализирай мечта, остави следа!“, снимка 1

Кампанията е идеална възможност за младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност. Младежите могат да участват със свой собствен проект в кампанията на Община град Добрич, Младежки център - Добрич "РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА".

Проектите, общо 20 от които ще бъдат финансирани, трябва да бъдат с участие на младите хора и с ясно измерим резултат. В кампанията могат да вземат участие младежи от 15 до 29 години. Не е позволено участието на НПО, общински и образователни институции. Желаещите да кандидатстват трябва да попълнят формуляр и да го изпратят на info@ycd.bg в срок до 31 януари 2021 г. Реализацията на проектите трябва да се осъществява на територията на Област Добрич.

Кампанията ще се финансира по проект BGLD 1.003-0001 "Младежки център Добрич - Вашето днес", по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, бенефициент Община град Добрич.

Средствата, необходими за обезпечаване на проектите, могат да бъдат в размер до 2000 лв. и ще се реализират в следните направления:

- изкуство;

- култура;

- наука и образование;

- спорт;

- екология;

- здравословен начин на живот;

- социални каузи;

- свободно време;

- гражданска активност;

- човешки права.

 

ФОРМУЛЯР и НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ могат да бъдат изтеглени от тук:

http://ycd.bg/bg/news/details/mladejki_iniciativi

За повече информация пишете на фейсбук страницата на Младежки център - Добрич или на имейл адрес info@ycd.bg. 

Нагоре