ОИЦ – Добрич представя антикризисни икономически мерки за работодатели с европейско финансиране в град Добрич

ОИЦ – Добрич представя антикризисни икономически мерки за работодатели с европейско финансиране в град Добрич, снимка 1

На 23 октомври (петък) 2020 г. от 10:00 часа, в голямата заседателна зала на Община град Добрич, ет.2, Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационно събитие на тема „Европейска подкрепа за работодатели по време на пандемия“.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните и планирани процедури и мерки за работодатели за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, подкрепени от Оперативните програма „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Работодателите ще бъдат запознати с възможностите на финансова подкрепа за запазване и осигуряване на заетост, изграждане на детски кътове на работното място, осигуряването на оперативен капитал за малките предприятия и за реорганизация и адаптиране на работните места в контекста на COVID-19. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати, дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Екипът на Enterprise Europe Network – Добрич ще представи услугите извършвани от Европейската мрежа по време на пандемия.

Участието в информационното събитие е безплатно. Може да се регистрирате за участие до 22 октомври 2020 г. ТУК

При провеждане на срещата ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването епидемиологични мерки за безопасност на всички присъстващи.

 

 

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

С Програмата на събитието можете да се запознаете тук.

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg

Нагоре