Стартират дейностите по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич"

Стартират дейностите по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич", снимка 1

Във връзка с подписан Договор №ФС01-1245/10.09.2020 г. от 01.10.2020 г. стартират дейности по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община град Добрич“ по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е на обща стойност 9570 лв. и се финансира от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане.

Община град Добрич обявява, че могат да се подават документи от лица, попадащи в целевите групи от 16.09.2020 г. до 28.09.2020 г. в приемната на ДСП, която се намира на ул.„Любен Каравелов“ №6 в сградата на Клуб на пенсионера „Димят“. Комплектът с документи включва:

  1. Заявление – по образец;
  2. Документ за самоличност /лична карта, паспорт/ за справка;
  3. Декларация  - по образец;
  4. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК  представят копие от експертно решение на ТЕЛК;
  5. Безработните кандидати представят регистрационен картон от Дирекция „Бюро по труда“.

Цели на проекта:

Подпомагане на уязвими лица от целевите групи в период на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България в условията на световна пандемия. С цел опазване на рисковите групи и спазване на противоепидемичните мерки ще се предоставя топъл обяд и съпътстваща подкрепа. Осигуряването на съдействие със средства на потребителите при пазаруване на най–необходимото–лекарства и хранителни продукти в ежедневието на целевите групи, ще допринесе за изпълнение на заложените в страната  противоепидемични мерки, ще се ограничи потока на хора и ще се подпомогнат и осигурят най – нуждаещите се.

По проекта ще бъдат подпомогнати 150 представители на целевите групи за периода от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г.

Целевите групи са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, в което са поставени под задължителна карантина. 
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. 
  • Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна.

 

След приключване приема на документи, Комисия сформирана със Заповед на Кмета на Община град Добрич, ще извърши подбор от подадената информация, в съответствие с указаните целеви групи по проекта и ще изготви поименни списъци на одобрените потребители и чакащите резерви, които ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община град Добрич на 30.09.2020 г.

Нагоре