Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г., снимка 1

На основание чл.84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 14 септември 2020 г. /понеделник/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2. 

Моля, във връзка с въведените противоепидемични мерки, присъстващите да бъдат с лични предпазни средства (защитна маска за лице или предпазен шлем).

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. и за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg, както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 14.09.2020 г. (понеделник).

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

С материалите за публичното обсъждане можете да се запознаете на следните линкове:

Докладна записка – актуализация на бюджета

Приложение 1

Докладна записка – актуализация на Програмата за капиталови разходи

Протокол от публично обсъждане

 

Нагоре