Текуща информация за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки

Община град Добрич съвместно с Първо РУ на ОДМВР осъществява систематичен контрол за спазване на противоепидемичните мерки.

През периода от 24.07.2020 г. до  31.07.2020 съвместно с Първо РУ са извършени:

∙          1802 проверки на поставени под карантина лица, като не са установени нарушения;

∙          50 проверки в обществения транспорт за спазване на противоепидемичните мерки за носене на лични предпазни средства, като са изготвени 21 предупредителни протоколи;

∙          35 проверки на търговски обекти, съставени са 32 предупредителни протоколи.

Освен това в периода от 25.07.2020 г. до 31.07.2020 г. по разпореждане на Кмета на Добрич са извършени съвместни с Първо РУ на ОДМВР-Добрич нощни проверки, със следните резултати:

-    Общият брой на проверените заведения за периода от 25.07.2020 г. до 31.07.2020 г. е 53 бр.;

-   Констатирано е, че персонала работи със защитни маски за лице и предпазни шлемове;

-   На входовете на обектите са обособени места със дезинфектанти;

-   В търговските зали на видно място са поставени информационни табели за противоепидемичните мерки.

Нагоре