От 10 август започва поетапното разполагане на контейнерите на "Екопак" АД

От 10 август започва поетапното разполагане на контейнерите на "Екопак" АД, снимка 1

От 1 август тази година Община град Добрич има сключен договор с  „Екопак“ АД за разделно събиране на отпадъците от опаковки. В тази връзка Ви уведомяваме, че след като „Екоколект“ АД изтегли своите контейнери, от 10.08.2020 г. (понеделник) започва поетапното разполагане на новите колектори. Съгласно предварителната програма се очаква всички контейнери да бъдат поставени на определените места до края на месеца Август 2020 г.

Броят на площадките за разделно събиране се увеличава от 152  на 160 и преминаваме от 2-контейнерна на 3-контейнерна система за разделно събиране на отпадъците. Всяка точка се състои от три контейнера: син, жълт и зелен, тип „Иглу“ с общ обем 4500 литра. В зелен контейнер ще се събират стъклените опаковки, в жълт – метали и пластмаси, а в син - тези от хартия. Новите контейнери са тип „иглу“ със значително по-ограничени възможности за изваждане на вече постъпилите в тях отпадъци.

“Екопак България“ АД ще разположи и ще обслужва 160 938 литра в повече от нормативно изискване, като по този начин ще се увеличи ефективността на системата за разделно събиране в Община Добрич.

Благодарим на всички съграждани за проявеното разбиране и търпение!

Нагоре