Денят на Добрич – 25 септември e празничен и неприсъствен на територията на Общината

Денят на Добрич – 25 септември e празничен и неприсъствен на територията на Общината, снимка 1

Общински съвет Добрич прие предложението на общинското ръководство Денят на Добрич да бъде празничен и неприсъствен на територията на Общината.  Като празник на града 25 септември се чества от 1990 година, когато официално е отбелязана 50 – годишнината от възвръщането на Южна Добруджа и с Указ на президента е възстановено старото име на града – Добрич.Изразено е и писмено положително становище на областния управител Денят на Добрич да бъде празничен и неприсъствен на територията на Общината.

Какво празнуваме на 25 септември?

След подписване на Ньойския мирен договор Южна Добруджа (и град Добрич) е в границите на Румъния.  Това положение продължава до 1940 г., когато е подписан Крайовския договор и Южна Добруджа е върната на България.

Крайовският договор е подписан в гр. Крайова, на 7 септември 1940 година, между България и Румъния. Условията на договора налагат Румъния да върне на България Южна Добруджа, както и да се осъществи обмен на населението от Северна и Южна Добруджа. На 19 август 1940 г. протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Румънската страна се стреми да направи възможно най-малки отстъпки, но в крайна сметка на нея ѝ се налага да върне южната част на Добруджа на Царство България. Така над 88 000 румънци, заселени от румънските власти след края на Втората Балканска война през 1913 г. са принудени да напуснат и да се преместят на север, докато 65 000 българи от северната част емигрират в родината.

На 25 септември 1940 г. българската армия влиза в Добрич. На тази дата се чества Денят на град Добрич.

Нагоре