Първа копка на реконструкцията на бул. „Добричка епопея“

Първа копка на реконструкцията на бул. „Добричка епопея“ , снимка 1

Кметът на Добрич Йордан Йорданов, Председателят на Общинския съвет Мая Димитрова и инж. Христо Атанасов, упълномощен представител на ДЗЗД „Развитие 2018“ направиха днес символична Първа копка на реконструкция на бул. „Добричка епопея“. Дейността е част от проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата стойност на проекта е  8 183 546.72 лв. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 30 месеца.

Освен пълна рехабилитация на булеварда, ще бъде извършено облагородяване на 30 от най-натоварените спирки на обществения транспорт, ремонт на светофарни уредби, закупуване на 4 електробуса. Новият подвижен състав ще обслужва линиите 124, 201 и 233.

Една от основните дейности е внедряване на Изграждане на интелигентна система за управление на трафика (ИТС) и на Система за управления на обществения транспорт ( СУОТ) за подобряване на пропускливостта на кръстовищата, осигуряване на предимство на превозните средства на градския транспорт, намаляване времето за пътуване с градски транспорт и информиране на пътниците в реално време .

Част от очакваните резултати след въвеждане на системите са до 40 % по-малко отделяне на вредни емисии, до 40 секунди по-бързо преминаване на кръстовищата и 21 % от спирките на градския транспорт ще бъдат оборудвани с електронни информационни табла.

                                                               

Предвидените светофарни уредби за подмяна са:

 1. Бул. „Добруджа“ и бул. „Добричка епопея“
 2. Бул. „Добруджа“ и ул. „Цар Петър“
 3. Бул. „Добруджа“ и бул. „25-ти септември“
 4. Бул. „Добруджа“ и ул. „Отец Паисий“
 5. Бул. „Добруджа“ и ул. „Ген. Георги Попов“
 6. Бул. „Добруджа“ и ул. „Димитър Ковачев“
 7. Ул. „Димитър Ковачев“ и ул. „Орфей“
 8. Ул. „Димитър Ковачев“ и ул. „Христо Ботев“
 9. Бул. „25-ти септември“ и ул. „Отец Паисий“
 10. Бул. „25-ти септември“ и бул. „Русия“ (север)
 11. Бул. „25-ти септември“ и ул. „Ангел Стоянов“
 12. Бул. „Русия“ и ул. „Христо Ботев“
 13. Бул. „Русия“ и ул. „Гоце Делчев“
 14. Бул. „Русия“ и ул. „Дунав“
 15. Бул. „Русия и ул. „Вардар“
 16. Бул. „Русия“ и бул. „25-ти септември“ (юг)
 17. Бул. „3-ти март“ и бул. „25-ти септември“
 18. Бул. „3-ти март“ и ул. „Максим Горки“
 19. Бул. „3-ти март“ и ул. „Сан Стефано“
 20. Ул. „Сан Стефано“ и ул. „Кирил и Методий“
 21. Ул. „Отец Паисий“ и ул. „Полковник Драганов

Ще бъде извършена интервенция на следните спирки:

1. Първомайска 1 – бул. „Добруджа“

2. Център 1 – бул. „Добруджа“

3. Център 2 – бул. „Добруджа“

4. Тракийски 1 – бул. „Добруджа“

5. Тракийски 2 – бул. „Добруджа“

6. Млад техник 1 – бул. „25-ти септември“

7. Маяк 1 – бул. „25-ти септември“

8. Албена стил 1 – бул. „25-ти септември“

9. ЖК „Дружба-1“ – 1 – ул. „Никола Петков“

10. ЖК „Дружба-2“ – 1 – ул. „Никола Петков“

11. Подстанция – 1 – ул. „Никола Петков

12. ЖК „Дружба-3“ – 1 – ул. „Никола Петков“

13. Обр. ЖК „Добротица“ – 1 – Ул. „Любен Станчев

14. ЖК „Добротица 2“ – 1 – Ул. „Любен Станчев“

15. Зала „Добротица“ – 1 – бул. „25-ти септември“

16. Зала „Добротица“ -2 – бул. „25-ти септември“

17. Музея – 1 – бул. „3-ти март“

18. Музея – 2 – бул. „3-ти март“

19. Летен театър – 1 – бул. „3-ти март“

20. Летен театър – 2 – бул. „3-ти март“

21. Болница Бул. „3-ти март“ 1 – бул. „3-ти март“

22. Болница Бул. „3-ти март“ 2 – бул. „3-ти март“

23. Окръжна Болница – ул. „Панайот Хитов“

24. ЖК „Албена“ – 1 – Бул. „Добричка Епопея“

25. ЖК „Албена“ – 2 – Бул. „Добричка Епопея“

26. ЖП Гара Юг – 1 – бул. „Добричка Епопея“

27. ЖП Гара Юг – 2 – Бул. „Добричка Епопея“

28. ХЕИ – 1 – бул. „Добричка Епопея“

29. ХЕИ – 2 – Бул. „Добричка Епопея“

30. Стоматология – ул. „Отец Паисий“

        

Нагоре