Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи за 2020 г.

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи за 2020 г., снимка 1

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 26.06.2020 г. (петък).

В изпълнение на Заповед №724 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община град Добрич и установения режим на работа в Общинска администрация за периода, ограничаващ достъпа на външни лица в сградата, Ви уведомяваме, че постъпилите становища и предложения в срока до 26.06.2020 г.(вкл.), ще бъдат обсъдени от вносителя на 29.06.2020 г. без участието на външни лица.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

С материала за публичното обсъждане можете да се запознаете тук.

Протокол от публичното обсъждане 

 

Нагоре