График за прием на документи с кандидатите за курсанти и студенти в НВУ "Васил Левски" за учебната 2020/20201 година

ГРАФИК

 

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ С КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Мероприятие

Място на

провеждане

Време на

провеждане

Подаване на документи във военните окръжия

Военни окръжия

до 26.06.2020 г.

Общообразователен тест

8.00 – 12.00 часа

Велико Търново

08.07.2020 г.

Психологично тестиране

8.00 – 13.00 часа

Велико Търново

07.07.2020 г.

Психологично интервю

Велико Търново

07-10.07.2020 г.

(по график)

Тест по английски, немски, френски език

15.00 – 17.00 часа

Велико Търново

07.07.2020 г.

Изпит за физическа годност

Велико Търново

07-10.07.2020 г.

(по график)

 

 

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ С КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Мероприятие

Място на

провеждане

Време на

провеждане

Подаване на документи във военните окръжия

Военни окръжия

до 26.06.2020 г.

Общообразователен тест

9.00 – 13.00 часа

09.06.2020 г.

Тест по английски

14.00 – 16.00 часа

09.06.2020 г.

Психологична оценка (пригодност)

9.00 – 17.00 часа

10.06.2020 г.

11.06.2020 г

АЛК (медицинска годност)

9.00 – 17.00 часа

от 15.06.2020 г.

до 19.06.2020 г

Общообразователен тест

9.00 – 13.00 часа

22.06.2020 г.

Тест по английски

14.00 – 16.00 часа

22.06.2020 г.

Психологична оценка (пригодност)

9.00 – 17.00 часа

24.06.2020 г.

25.06.2020 г

Физическа подготовка

От 10.00 – до приключване на изпита

26.06.2020 г

АЛК (медицинска годност)

9.00 – 17.00 часа

от 29.06.2020 г.

до 03.07.2020 г

Общообразователен тест

9.00 – 13.00 часа

06.07.2020 г.

Тест по английски

14.00 – 16.00 часа

06.07.2020 г.

Психологична оценка (пригодност)

9.00 – 17.00 часа

08.07.2020 г.

Физическа подготовка

От 10.00 – до приключване на изпита

09.07.2020 г

Резервни дати за провеждане на изпити

 

10.07.2020 г

11.07.2020 г

 

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ С КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ ВЪВ BBMУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Дата

Час

Вид на мероприятието

Място на провеждане

Подаване на документи

 до 01.07.2020 г.

08:00 – 17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Централен корпус на ВВМУ,
служба „Личен състав“

до 22.06.2020 г.

08:00 – 17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Военни окръжия

Дати за провеждане на конкурса

до 30.06.2020 г.

от 08:00ч.

Медицински прегледи.

ВМА-МБАЛ, Варна

01.07.2020 г.

10:00ч.

Инструктаж на кандидатите.

Лекционна зала

от 04.07.2020 до 05.07.2020  включително

от 08:00ч.

  • Проверка на психофизиологическите качества.
  • Изпит за физическа годност

 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали, Спортна площадка

02.07.2020

 09:00 -13:00 ч.

Общообразователен тест

По учебни зали на ВВМУ

 03.07.2020

09:00 – 11:00ч.

Изпит-тест по английски език.

Примерен тест по английски език

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултатите от конкурса

 на 05.07.2020 до 06.07.2020

10:00 ч.

Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране

На централния вход на ВВМУ

 06.07.2020

 11:00 – 12:00 ч.

Справка за резултатите от изпитите-тест

 Кабинет по качеството

 07.07.2020

 от 09:00 ч.

Приемна комисия за кандидат-курсанти

Заседателна зала на ВВМУ

 

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019, където се подават необходимите документи.

 

Нагоре