Община град Добрич и Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества обявяват конкурс на тема "Доза доброта"

Община град Добрич и Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества обявяват конкурс на тема "Доза доброта"    , снимка 1

Условия:

В конкурса могат да участват ученици от всички училища от Община Добрич:

I възрастова група – ученици от 4. до 6. клас

II възрастова група – ученици от 7. до 11. клас

Участниците в конкурса трябва да представят за първа възрастова група  съчинение разсъждение, а за втора есе. Творбата трябва да включва лични разсъждения на автора, какви са за него примерите за доброта, къде можем да ги видим в нашето ежедневие, по какъв начин тези примери им въздействат, как да умножим дозата доброта в нашето общество.

Цел на конкурса:

Да се популяризират добрите примери в нашето общество, да се стимулират младите хора към доброволчество и жестове на доброта.

Изисквания:

Творбите трябва да бъдат изпращани в PDF формат в рамките на 1-2 страници, с добавени данни за участника: трите имена, училище, клас и телефон.

Крайният срок за изпращане е до 22 юни 2020 г. на e-mail: picdobrich@abv.bg

Специално жури ще оцени творбите, а най-добрите ще бъдат наградени на

26 юни Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

Първите трима класирали  се в съответната възрастова група ще бъдат отличени с материални наградени, а работите им ще бъдат публикувани във вестник „Глас“. Останалите участници ще получат грамоти за участие.

За повече информация телефон: 0884 31 14 09 или на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ 7, етаж 11, стая 1104.

Нагоре