Община Добрич ще награди изявени педагози и учебни заведения с юбилейни годишнини по повод 24 май

Община Добрич ще награди изявени педагози и учебни заведения с юбилейни годишнини по повод 24 май, снимка 1

По предложение на учебните заведения Община Добрич удостоява с грамоти изявени педагози с принос за развитие на образованието. Кметът Йордан Йорданов ще ги връчи в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май.   

С плакети ще бъдат наградени учебни заведения, които имат годишнини през 2020.

Ето и наградените:   

 1. Красимира Костова Хинева – Начален учител в СУ ‚Димитър Талев“
 2. Нели Бориславова Торбатова – Директор на ОУ „Христо Ботев“
 3. Инж. Диана Цолова Иванова - Старши учител по практическо обучение в ПГ по Туризъм
 4. Диана Кирова Илиева - Заместник – Директор на ПГ по Транспорт, обслужване и лека промишленост
 5. Анжела Георгиева Панчева – Директор на ОУ „Стефан Караджа“
 6. Анастасия Антонова Костадинова           - Начален учител в СУ„Петко Рачов Славейков“
 7. Румяна Янкова Янкова - Учител по немски език в ЕГ „Гео Милев“
 8. Любка Йорданова Пеняшка - Старши учител по физика и химия в ПГ по Ветеринарна медицина
 9. Атанас Драгомиров Капитанов - Учител по музика в СУ „Св. Климент Охридски
 10. Марияна Денева Габровска            - Учител по география в ПМГ „Иван Вазов“
 11. Иванка Димова Трифонова            - Учител по история и цивилизации в СУ „Св. Св. Кирил и Методий
 12. Кристина Атанасова Фотева – Директор на  ДГ № 8 „Бодра смяна“
 13. Татяна Георгиевна Минковская - Старши учител в ДГ № 9 „Пчеличка“
 14. Айсел Емби Ахмед  - Детски учител в ДГ № 12 „Щурче“
 15. Красимира Георгиева Банева - Старши учител по музика в ДГ № 18 „Дора Габе“
 16. Валентина Иванова Господинова – Директор на ДГ № 20 „Радост“
 17. Марийка Ангелова Любенова - Старши учител в  ДГ № 23 „Звездица“
 18. Яна Иванова Димова – Директор на ДГ № 24 „Приказен свят“
 19. Валентина Георгиева Малджиева - Старши учител в ДГ № 26 „Звънче“
 20. Миглена Стефанова Великова- Старши учител в ДГ № 32 „Зорница“

Плакети ще получат:

 1. ДГ № 9 „Пчеличка“ - 55 години
 2. ДГ № 20 „Радост“ – 45 години
 3. ДГ № 27 „Славейче“ – 40 години
 4. ДГ № 32 „Зорница“ - 30 години
 5. СУ „П. Р. Славейков“ – 110 години
 6. ОУ „Ст. Караджа“    - 90 години
 7. ОУ „Хр. Ботев“ – 80 години
 8. ОУ „Хр. Смирненски“ – 60 години
 9. СУ „Св. Климент Охридски“ – 40 години
 10. СУ „Л. Каравелов“ – 35 години

 

Нагоре