Кметът на Добрич Йордан Йорданов е с удължен мандат като представител на НСОРБ в Световния съвет на Обединени градове и местни власти

Кметът на Добрич Йордан Йорданов е с удължен мандат като представител на НСОРБ в Световния съвет на Обединени градове и местни власти , снимка 1

Кандидатурата на кмета на Добрич е обсъдена и утвърдена от Управителния съвет на Националното сдружение на общините на заседание на 12 май. Йордан Йорданов ще продължи да представлява Сдружението в Световния съвет на Организацията Обединени градове и местни власти за периода до 2022 г.        

Нагоре