Дарение за потребителите на социални услуги в Добрич

Дарение за потребителите на социални услуги в Добрич , снимка 1

Потребителите на социалните услуги „Дневен център за деца с увреждания – Надежда”, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” с директор г-жа Албена Донева, получиха дарение – хранителни продукти на стойност 5 757 лв., осигурени от "НЕОПЪРЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД  -  гр. Добрич.

Чрез раздадените хранителни пакети се подпомогнаха 148 деца и лица с увреждания и техните семейства.

Община Добрич благодари на "НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ" за ангажираността и благородното дело!

Нагоре