Покана за публично обсъждане на Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020г

Покана за публично обсъждане на Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020г, снимка 1

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 27.03.2020 г. (петък).

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България, както и установеният режим на работа в Общинска администрация за периода, ограничаващ достъпа на външни лица в сградата, Ви уведомяваме, че постъпилите становища и предложения в срока до 27.03.2020г.(вкл.), ще бъдат обсъдени от вносителя на 30.03.2020г. без участието на външни лица.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

С материала за публичното обсъждане можете да се запознаете на следния линк:

Докладна записка

Нагоре