Шест Постоянни комисии към Общински съвет град Добрич ще заседават от 24 до 27 март. Заседанията са закрити за гражданите

Предвид въведеното извънредно положение, Постоянните комисии, които ще заседават през месец март са само шест.

               

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

27.03.2020 г.

(петък)

15.00 ч.

 Бизнес-зала на I етаж

2.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

26.03.2020 г.

(четвъртък)

16.00 ч.

Бизнес-зала на I етаж

3.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”        

 

25.03.2020 г.

(сряда)

13.00 ч.

Бизнес-зала на I етаж

4.

ПК „Транспорт и екология”

24.03.2020 г.

(вторник)

13.00 ч.

Бизнес-зала на I етаж

5.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

27.03.2020 г.

(петък)

13.00 ч.

Бизнес-зала на I етаж

6.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

26.03.2020 г.

(четвъртък)

14.00 ч.

 

Бизнес-зала на I етаж

 

 

Заради усложнената епидемична обстановка и с цел опазване здравето на гражданите, заседанията на комисиите, както и предвиденото за 31 март редовно заседание на Общински съвет ще са закрити за граждани.

Нагоре