Община Добрич събира информация за нуждаещи се лица от целеви групи

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г., Община град Добрич събира информация за нуждаещи се лица от следните целеви групи:

 • самотноживеещи  възрастни хора, без близки и роднини;
 • хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ;
 • лица, които са в карантина.

  На горепосочените целеви групи Община град Добрич може да предоставя следните социални услуги:

 • закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;
 • заплащане на месечни сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и др. разходи;
 • съдействие за снабдяване с предписани лекарства.

  Услугите ще се предоставят в системата на Домашен социален патронаж в Община град Добрич.

  Желаещите, които отговарят на изискванията, могат да подават информация на телефон: 058/602 724.

   

Нагоре