Стартира проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“

Стартира проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, снимка 1

На 12 март 2020 г. Община град Добрич започна изпълнението на дейностите по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата му стойност е 8 138 546,72 лв. Безвъзмездното финансиране е в рамките на 7 856 290,60 от които 85% или 6 677 847,01 лв. от ЕФРР, а 15% или 1 178 443,59 лв. са за сметка на  националния  бюджет. Съфинансирането на общината е 327 256,12 лв. са.  Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Една от основните дейности е внедряване на Интелигентна  транспортна система за управление на трафика (ИТС), която ще променя циклите на  всички 20 светофарни кръстовища в града, с оглед натовареността им с автомобили, като ще бъде поставена нова светофарна уредба на централния пазар. За тази  цел остарелите светофарните секции ще бъдат заменени с LED секции, ще се поставят  датчици, които да отчитат натовареността на кръстовищата,  подземните  кабели и  обратните броячи  ще бъдат заменени,  светофарните  стълбове – рехабилитирани. Това ще стане  възможно с нова автовишка, закупена за поддръжка на светофарните секции. Ще бъдат доставени сървър, компютърна система и софтуер за управление на светлинното регулиране на кръстовищата.

Интелигентна система за управление на трафика ще бъде инсталирана в специално изграден Център за управление на трафика ( ЦУТ) , за чието нормално функциониране ще бъдат закупени и инсталирани 3 бр. специализирани контейнера: офис контейнер за осъществяване на ежедневните офис дейности, гаражен за съхранение на подвижната автовишка и складов контейнер за съхранение на необходимите материали. В същия център ще се помещава и Системата за управление на Обществения транспорт (СУОТ), с цел осигуряване спазване на разписанията и проследяване на подвижния състав. СУОТ  освен специфичното оборудване и  софтуер ще включва 50 бордови компютри с GPS, които ще бъдат монтирани в превозните средства, обслужващи обществения транспорт в гр. Добрич и услуга за уведомяване с SMS.

Ще бъдат реконструирани 30 спирки по бул. „Добричка eпопея“, бул. „Добруджа“, бул. „25-ти септември“, ул. „Никола Петков“, ул. „Любен Станчев“ и бул. „Трети март“, ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Отец Паисий“, на които ще бъдат поставени табели с разписания и електронни информационни табла.

Ще се извърши цялостна реконструкция на бул. „Добричка епопея“ с дължина 1500 м., ленти за движение 2х7,50 м, тротоари с ширина от 1 до 4 м и велоалеи. Ще бъде ремонтирано и мостовото съоръжение по бул. "Добричка епопея".

Чрез открита обществена поръчка е избран изпълнител за строително ремонтните дейности, със срок на изпълнение 6 месеца от откриване на строителната площадка. В момента тече обществена поръчка за избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор, като срокът за подаване на оферти е до 09.04.2020г. След неговия избор може да започне същинската работа.

По проекта ще бъде обновен частично подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕООД - партньор по проекта, който ще обслужва обновения булевард „Добричка епопея“-   линии 124, 201, 233 , като за целта ще се закупят 4 електробуса, 2 зарядни станции и трансформатор.  

Община град Добрич периодично ще публикува информация за напредъка на дейностите по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“.

Нагоре