Заседава Общинския щаб за изпълнение на плана за действия при бедствия във връзка с усложнената епидемиологична обстановка

Заседава Общинския щаб за изпълнение на плана за действия при бедствия във връзка с усложнената епидемиологична обстановка , снимка 1

Кметът на Добрич Йордан Йорданов свика заседание на Общинския щаб за действия при бедствия и аварии предвид усложнената епидемиологична обстановка. Членовете на Щаба бяха запознати с двете заповеди на кмета, касаещи намаляване на риска от разпространение на грипната епидемия и коронавируса. Отменят се всички планирани обществени събития, културни и спортни мероприятия, провеждани на закрито. Детските ясли, градини и социалните заведения продължават работата си при ежедневен медицински контрол и спазване на всички противоепидемични мерки. Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич  преустановяват  дейността си. Набелязаха се и допълнителни мерки, сред които измиване на спирките на обществения транспорт с последващо дезинфекциране. Общинското предприятие „Градски транспорт – Добрич“ извършва необходимите превантивни мерки, които включват дезинфекция на автобусите по два пъти на ден и осигуряване на предпазни маски на служителите. Областният съвет на БЧК отменя всички предвидени мероприятия в дейността си. Управителите на здравните заведения запознаха Щаба с възможностите си за поемане на болни при усложняване на обстановката. Кметът на Община град Добрич призовава гражданите и институциите за висока лична и обществена дисциплина за намаляване на риска от разпространение на заболяването.

Нагоре