Стартира проект за интегриран градски транспорт на Добрич

Стартира проект за интегриран градски транспорт на Добрич, снимка 1

На 28.02.2020 г.  с Решение на  Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е одобрен за изпълнение проект  „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“  на стойност  8 138 546,72 лв., от които  327 256,12 лв. са собствено  финансиране. Срокът за изпълнението на проекта е 30 месеца и започва да тече след подписването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, което е насрочено за  9.03.2020 г.

Проектът включва следните дейности: Внедряване на интелигентна система за управление на трафика, която ще променя циклите на 21 светофарни кръстовища с оглед натовареността им с автомобили; подмяна на светофарните секции с нови енегроспестяващи; изграждане на система за управление на Обществения транспорт- осигуряване спазване на разписанията; изграждане на контролен център за управление.  Ще бъдат поставени електронни информационни табла на 30 ремонтирани спирки.

За постигане  на интегрираност на системата за обществен транспорт в проекта е заложена  цялостна реконструкция на бул. «Добричка епопея» с подобект мостово съоръжение с обособяване на самостоятелни велоалеи и тротоари. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 12 месеца.

Предвидено е и модернизиране на подвижния състав на градския транспорт, чрез закупуване на  нов подвижен състав-4  електробуса, зарядни станции и маслен трансформатор за обслужване на  линии 124, 201, 233.

 

 

Нагоре