Община Добрич предвижда да подмени уличното осветление в четири градски артерии

Община Добрич предвижда да подмени уличното осветление в четири градски артерии, снимка 1

Общински съвет Добрич прие предложението на общинското ръководство за кандидатстване по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" на Министерството на енергетиката, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - 2014-2021 година. Съгласно насоките за кандидатстване и критериите за техническа и финансова оценка, участието на партньор от страна-донор (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) при изпълнението на дейностите по проекта носи допълнителни точки в оценяването. Затова Община град Добрич е осигурила участието на Норвежки партньор International Development Norway и предстои подписване на споразумение за партньорство. Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде отпусната е 600 000 евро. Обхвата на проекта, в който ще бъде подменено съществуващото улично осветление с енергоефективно е следният:

1. бул. „25 Септември“  - в участъка от бул. „Добруджа“ до Сердика;

2. бул. „Добруджа“ – в участъка от  Бензиностанция Шел до кръгово кръстовище между път II- 97 и път II-27 (Балчишко кръгово);

3. бул. „Русия“ – от бул. „25 Септември“ до РС ПАБ;

4. ул. Батовска – от бул. „25 Септември“ до ул. „Любен Станчев“.

Посочените булеварди са определени като „Градски артерии“, съгласно извършената светлотехническа категоризация на уличната мрежа на град Добрич, в съответствие с  БДС 5504-82 „Осветление на улици и пешеходни зони“ и Европейските норми. След изпълнението на проекта се очаква разходи за електроенергия да спаднат с 60 на сто в ремонтираните зони, ще намалеят и парниковите газове, а средата за движение на автомобили и пешеходци през нощта ще бъде по-сигурна.

 

 

Нагоре