Общински съвет Добрич определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

Общински съвет Добрич определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници , снимка 1

Общинският съвет на Добрич на своето заседание днес прие предложението на Община Добрич за запазване на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на града. Цената на дневната тарифа за 1 км. пробег е 0.75 лв, а на нощната тарифа е 0,85 лв. Максималните цени са – 1.20 лв. дневна тарифа за километър пробег и 1.30 за нощна тарифа. Към 02.12.2019 г. има издадени 387 броя разрешителни за таксиметров превоз на пътници. 41 броя разрешителни са прекратени, като основната причина, е че част от тях работят по черноморските ни курорти. При формирането на настоящето предложение са взети предвид становищата на големите превозвачите в бранша, както и досегашната цена на услугата, формирана на база разходи за гориво, амортизация, заплати, както и други преки и административни разходи.

 

Нагоре