Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

Инициатива за засаждане на дървета  в ЦНСТДБУ  гр. Добрич, снимка 1

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, инспекторите от ДПС при Първо РУ гр. Добрич и децата настанени в социалните услуги.

Събитието е продължение на зелената инициатива на Община град Добрич и цели децата да станат част от промяната на градината, да бъдат информирани за ползите от дърветата и колко е важно да пазим природата чиста и красива.

Местната комисия благодари на всички участници, включили се в инициативата, както и за съдействието на служителите на декоративния разсадник към ОБП "Устойчиви дейности и проекти" - Добрич за предоставените дръвчета, които ще направят по-красив двора на Центровете от семеен тип.

 

 

Нагоре