Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават от 10 до 13 септември. Заседанията са открити за гражданите

Месец СЕПТЕМВРИ 2019 година

               

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

13.09.2019 г.

(петък)

14.30 ч.

Кабинет

Ася Кръчмарова Секретар

2.

ПК „Устройство на територията,  жилищна политика и строителство”

12.09.2019 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет 

арх. Боян Коларов

зам.-кмет

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

11.09.2019 г.

(сряда)

15.00 ч.

Кабинет 

Росица Йорданова

зам.-кмет

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

13.09.2019 г.

(петък)

10.00 ч.

Кабинет

 д-р Емилия Баева

зам.-кмет

5.

ПК „Наука, образование”

 

10.09.2019 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

зам.-кмет

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”        

 

11.09.2019 г.

(сряда)

14.00 ч.

Кабинет

Ася Кръчмарова Секретар

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

10.09.2019 г.

(вторник)

15.15 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

зам.-кмет

8.

ПК „Транспорт, инфраструктура и екология”

10.09.2019 г.

(вторник)

14.00 ч.

Кабинет

арх. Боян Коларов

зам.-кмет

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

13.09.2019 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам.-кмет

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”                               

11.09.2019 г.

(сряда)

16.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам.-кмет

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

10.09.2019 г.

(вторник)

15.00 ч.

Малка заседателна зала

ІІ етаж

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

12.09.2019 г.

(четвъртък)

10.30 ч.

Кабинет 

Росица Йорданова

зам.-кмет

13.

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика”

13.09.2019 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет

Ася Кръчмарова Секретар

Нагоре