Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Добрич за 2019 г.

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Добрич за 2019 г. , снимка 1

 

На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на актуализацията на бюджета за 2019 г.

Обсъждането ще се проведе на 29 юли 2019 г. /понеделник/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.  

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализацията на бюджета за 2019 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи към докладната записка при внасянето й за разглеждане от Общински съвет.

С материалите за публичното обсъждане можете да се запознаете на следните линкове:

Докладна записка

Таблица

          

 

Нагоре