Открити уроци по проект „Заедно учим, творим и играем“

Открити уроци по проект „Заедно учим, творим и играем“ , снимка 1

Акцент в работата по проекта през м.май бяха откритите уроци и  демонстрирането на придобитите знания в допълнителните занимания по български език, финансирани от Центъра за образователна интеграция на етническите малцинства. Успеваемост и желание за показване на наученото излъчваха децата от ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и Обединено училище „Йордан Йовков“ в проведените Дни на отворените врати. Целите на откритите занятия бяха да се отчетат положителните резултати и постигнатото в деветте групи за „Овладяване на българския книжовен език от деца и ученици от етническите малцинства“. Ефективността от работата в екип в рамките на двугодишния проект отчетоха пред гости, родители и съученици възпитаниците и обучaващите от горепосочените образователни институции.

Нагоре